Cuckold Relatie Contract?

Volledige en onvoorwaardelijke onderwerping

Dit is een contract tussen Cuckoldress … en Haar cuckold waarbij de cuckold volledig en onvoorwaardelijk wordt onderworpen aan zijn Cuckoldresss. Naast de voorwaarden bevat het contract ook regels voor de wijze waarop de cuckold zich dient te gedragen.

 

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen gedrag

Artikel 1.1

De cuckold onderwerpt zich totaal aan zijn Cuckoldresss, uit vrije wil en zonder dwang. De cuckold spreekt Haar aan met ‘Cuckoldress ...’ in privésfeer en in het bijzijn van gelijkgestemden, echter niet in het bijzijn van vrienden, kennissen, werkrelaties en/of familie waarbij men niet bekend is met de rolverdeling tussen Cuckoldress en Haar cuckold. In het bijzijn van ‘anderen’ noemt cuckold zijn 'Cuckoldress '......' of middels een koosnaampje.

 

Artikel 1.2

In gepaste setting begroet de cuckold zijn Cuckoldresss door voor Haar te knielen, met gebogen hoofd. Pas als zijn Cuckoldresss hier toestemming voor geeft, staat hij op en geeft Haar een kus op Haar mond.

 

Artikel 1.3

In privésfeer of tussen gelijkgestemden draagt cuckold ... standaard zijn collar, polsboeien en enkelboeien. Zodra hij thuiskomt - en zijn Cuckoldress is al aanwezig, begroet hij eerst op passende wijze zijn Cuckoldress, vervolgens - gaat hij direct zijn collar en boeien omdoen.

 

Artikel 1.4

Het niet naleven van dit artikel, zal door Cuckoldress op passende wijze worden gestraft.

 

 

Artikel 2 – Trouw en loyaliteit

Artikel 2.1

De cuckold is volledig trouw aan zijn Cuckoldress en geeft zijn Cuckoldress de mogelijkheid dit op alle mogelijke manieren te controleren, door het overhandigen van een huissleutel en een lijst met inlogcodes en paswoorden van al zijn mailadressen en andere social media. Indien Cuckoldress dit wenst geeft hij Haar inzage in al zijn overige correspondentie. Tevens geeft cuckold zijn Cuckoldress toestemming software op zijn computer te installeren waardoor Zij op afstand controle heeft op zijn computergebruik.

 

Artikel 2.2

De cuckold draagt 24/7 een CB (kuisheidsgordel). De sleutel van de CB wordt door zijn Cuckoldress beheerd. Zij bepaalt wanneer cuckold is toegestaan fysieke uiting te geven aan zijn opwinding.

 

Artikel 2.3

De cuckold zal zonder toestemming van zijn Cuckoldress geen gesprek aangaan met andere Cuckoldresssen en er ook geen opdrachten voor uitvoeren, zonder eerst toestemming te hebben gevraagd aan zijn Cuckoldress.

 

Artikel 2.4

Het is de cuckold verboden enige vorm van seksuele handelingen te hebben met anderen, dan zijn Cuckoldress.

 

Artikel 2.5

De cuckold zal zijn Cuckoldress op passende wijze vergezellen naar BD/sM bijeenkomsten, swingersbijeenkomsten of fetisj feesten en zich op passende wijze gedragen.

 

 

Artikel 3 - Dienen als een goede cuckold

Artikel 3.1

De Cuckoldress behoudt zich het recht voor om buiten-relationele affaires te ondernemen en/of te onderhouden. Zij is echter wel verplicht cuckold ... hierover te informeren. Details kunnen op verzoek van cuckold ... met hem worden gedeeld.

 

Artikel 3.2

cuckold ... waakt over het welzijn van zijn Cuckoldress. Er kan eventueel een ‘safe system’ worden afgesproken, zodat Cuckoldress... en cuckold ... in staat zijn ‘noodcontact’ met elkaar te hebben.

 

Artikel 3.3

Na de buitenrelationele affaire van Cuckoldress..., is het de taak van cuckold ... zorg te dragen voor het - op gepaste wijze - schoonmaken van Haar, Haar lichaam en/of de omgeving.

 

Artikel 3.4

Voorafgaande aan een ontmoeting wordt door Cuckoldress... aangegeven op welke wijze cuckold ... zich dient te gedragen. cuckold ... zal zijn Cuckoldress zo goed mogelijk en zo liefdevol mogelijk dienen.

 

Artikel 3.5

Het niet juist naleven van dit artikel, zal door Cuckoldress... op passende wijze worden gestraft.

 

 

Artikel 4 – Verwenplichten

Artikel 4.1

De cuckold zal zijn Cuckoldress op alle mogelijke manieren verwennen. Eigen initiatief van de cuckold zal door Cuckoldress worden gewaardeerd en beloond.

 

Artikel 4.2

De cuckold zorgt wekelijks voor de ontharing van de schaamstreek van zijn Cuckoldress.

 

Artikel 4.3

De cuckold verwent zijn Cuckoldress met spontane acties (kleine attenties, lieve woorden, complimenten, spontane uitjes, kaartjes, et cetera).

 

Artikel 4.4

Wanneer Cuckoldress dit wenst, zal de cuckold Haar masseren waar en hoe lang zijn Cuckoldress dit wenselijk acht.

 

Artikel 4.5

cuckold ... zal te allen tijde de huishoudelijke taken, welke hem zijn opgedragen door zijn Cuckoldress, correct uitvoeren.

 

Artikel 4.6

De cuckold zorgt voor een aangename sfeer in huis door ’s avonds kaarsen en wierook te ontsteken en aangename muziek op te zetten.

 

Artikel 4.7

Zonder strikte toestemming van Cuckoldress, zal de TV uit blijven.

 

Artikel 4.8

Cuckoldress kan vrijelijk over de woning van cuckold ... beschikken, Haar eigen sleutel gebruiken om zonder voorafgaande aankondiging, toegang verschaffen tot het huis van Haar cuckold.

 

Artikel 4.9

De cuckold zal zijn Cuckoldress ontbijt op bed geven wanneer Zij hier om vraagt.

 

Artikel 4.10

Het niet juist naleven van dit artikel, zal door Cuckoldress... op passende wijze worden gestraft.

 

 

Artikel 5 – Duur van het contract

Artikel 5.1

De cuckold zal zich kleden zoals Cuckoldress dit wenselijk acht, dit kan in passende kledij zijn, vrijetijdskleding, erotische kleding, vrij van ondergoed of compleet naakt.

 

Artikel 5.2

Aftershave en eau de toilette voor de cuckold worden in overleg met Cuckoldress aangeschaft. Zonder overleg kan worden aangeschaft: Joop!, Egoïst (Chanel), Obsession (Calvin Klein).

 

Artikel 5.3

De cuckold zorgt voor een goede lichamelijke verzorging en zorgt ervoor dat hij zijn tanden goed verzorgt en altijd lekker zal ruiken in het bijzijn van zijn Cuckoldress.

 

Artikel 5.4

Op een moment dat Cuckoldress dit verantwoord acht, zal cuckold een duidelijke permanente lichaamsmarker, in de vorm van een tatoeage of brandmerk krijgen, zodat duidelijk zal zijn dat hij het bezit is van zijn Cuckoldress.

 

Artikel 5.5

De cuckold zal op enig moment, wanneer Cuckoldress dit passend acht, worden geringd middels ringen door zijn tepels én zijn balzak, als teken van hun verbondenheid.

 

Artikel 5.6

Het niet juist naleven van dit artikel, zal door Cuckoldress... op passende wijze worden gestraft.

 

 

Artikel 6 – Communicatie

Artikel 6.1

Cuckoldress hecht veel waarde aan een zorgvuldige communicatie. Wanneer Cuckoldress niet bij Haar cuckold kan zijn, stuurt cuckold Haar iedere ochtend een SMSbericht om Haar op passende wijze te begroeten. Voordat cuckold zal gaan slapen, zullen ook zijn laatste woorden aan Haar gericht zijn middels een SMSbericht om Haar een fijne nacht te wensen.

 

Artikel 6.2

De cuckold houdt zijn Cuckoldress exact op de hoogte van zijn afspraken en meldt zich regelmatig waar hij is. Op de dagen dat Cuckoldress niet bij Haar cuckold kan zijn, is er minimaal één moment van telefonisch contact mogelijk. Het tijdstip hiervoor kan in overleg worden bepaald.

 

Artikel 6.3

Wanneer Cuckoldress belt naar Haar cuckold, neemt cuckold te allen tijde zijn telefoon op. Wanneer dit geen wenselijk moment betreft, laat hij Haar dit op correcte wijze weten.

 

Artikel 6.4

De cuckold overlegt wekelijks zijn afspraken met Cuckoldress. Cuckoldress zal bepalen of cuckold naar deze afspraken kan gaan. cuckold ... is niet bevoegd om afspraken te maken, zonder overleg met zijn Cuckoldress.

 

Artikel 6.5

De cuckold zal zorgdragen voor een ruimte in zijn huis die kan worden ingericht voor alle BD/sM-activiteiten.

 

Artikel 6.6

Cuckoldress... is op de hoogte van alle wensen en fantasieën van cuckold ....

 

Artikel 6.7

Het niet juist naleven van dit artikel, zal door Cuckoldress... op passende wijze worden gestraft.

 

 

Artikel 7 – In en om het huis

Artikel 7.1

Het huis van cuckold zal het domein van zijn Cuckoldress zijn. Zij kan vrijelijk over de woning beschikken en daardoor Haar eigen sleutel krijgen.

 

Artikel 7.2

In afwezigheid van Cuckoldress zal de cuckold alle taken uitvoeren in het huis, wat wenselijk is voor een schoon, hygiënische, gezellige en aangename omgeving.

 

Artikel 7.3

 

Wanneer Cuckoldress Haar domein heeft betreden is cuckold verantwoordelijk voor de volgende huishoudelijke taken:

- inschenken van drankjes zoals Cuckoldress dit wenst
- schoonhouden van alle sanitaire voorzieningen
- keuken opruimen nadat Cuckoldress het eten heeft bereid

 

Artikel 7.4

 

De cuckold verdiept zich in de favoriete drankjes van zijn Cuckoldress en zorgt ervoor dat deze altijd voorradig zijn.

 

 

Artikel 8 – Seksualiteit

Artikel 8.1

De cuckold zal 24/7 een CB dragen. De sleutel hiervan is in bewaring zijn Cuckoldress. Zij bepaalt wanneer het is toegestaan voor cuckold ... een erectie te krijgen. Een sleutel voor noodsituaties zal beschikbaar zijn in een verzegelde enveloppe.

 

Artikel 8.2

Het is cuckold ... niet toegestaan een erectie te hebben, zonder toestemming van zijn Cuckoldress.

 

Artikel 8.3

 

Gemeenschap tussen Cuckoldress en cuckold geschiedt op een wijze zoals door Haar gewenst. Dat kan naar wens, maar ook uitsluiting van daadwerkelijke gemeenschap betekenen zodat de minnaar van Cuckoldress de enige is met wie Cuckoldress... gemeenschap heeft. Dit om duidelijk te maken dat Zij de meerdere is en cuckold ... een ondergeschikte rol heeft.

 

Artikel 8.4

 

cuckold ... is verantwoordelijk voor het onderhoud en reiniging van alle gebruikte apparaten, die betrekking hebben op de seksuele gemeenschap van zijn Cuckoldress.

 

Artikel 8.5

 

Cuckoldress bepaalt wanneer Haar cuckold een erectie mag krijgen en cuckold ... mag pas klaarkomen na toestemming van zijn Cuckoldress.

 

Artikel 8.6

 

De cuckold zal op juiste manier leren hoe hij zijn Cuckoldress kan verwennen met een vibrator en hoe hij Haar hiermee kan laten klaarkomen.

 

Artikel 8.7

 

De cuckold gaat akkoord met het zich laten vastbinden en blinddoeken op momenten dat Cuckoldress dit wenselijk acht.

 

Artikel 8.8

 

De cuckold zal open staan voor een verkenningstocht van alle mogelijkheden en toys binnen de BD/sM die passen binnen de grenzen van fantasie van zijn Cuckoldress.

 

Artikel 8.9

 

Het niet juist naleven van dit artikel, zal door Cuckoldress... op passende wijze worden gestraft.

 

 

Artikel 9 – Straffen

De cuckold zal zijn straffen nederig en vrijwillig ondergaan. Straffen kunnen worden gegeven in de vorm van:

 

01) zweepslagen (aantal zal afhankelijk zijn van de mate van straf)
02) lichamelijk (middels de handen van Cuckoldress, bijvoorbeeld een klap in het gezicht)
03) tepelklemmen (en eventuele varianten hierop)
04) opsluiting (kooi) of ophanging (ketting)
05) elektro
06) vernedering fysiek en mentaal
07) breathcontrol
08) naalden, sounds en andere ‘medische ingrepen’
09) anaaloprekking of gebruik van een strap on
10) bondage middels touwen, boeien of folie
11) uitvoeren van opdrachten
12) onthouding van erecties en/of seksuele ontladingen

 

 

Artikel 10 – Beperkingen

Artikel 10.1

Voor zowel cuckold als Cuckoldress zijn de volgende gebieden onbespreekbaar:

a. geen kinderen
b. geen hard drugs
c. geen fecaliën
d. geen open vuur
e. geen blijvend letsel (behoudens het eenmalige brandmerk of tatoeage)

 

Artikel 10.2

cuckold kan geen gebruik maken van safewoorden.

 

Artikel 10.3

 

Het getekende contract kan alleen door Cuckoldress worden opgezegd.

 

 

Artikel 11 – Verplichtingen Cuckoldress

Artikel 11.1

Cuckoldress heeft de verplichting Haar cuckold zijn grenzen te laten verkennen maar zal de veiligheid en gezondheid van Haar cuckold te allen tijde bewaken.

 

Artikel 11.2

Pijn- en grensverleggende spellen en straffen zullen alleen in nuchtere en waakzame toestand van Cuckoldress worden uitgevoerd.

 

 

 

Na dit contract gelezen te hebben, onderteken ik vrijwillig en zonder dwang:

 

Cuckoldress ........................

 

 

...........................................................................

 

 

Na dit contract gelezen te hebben, onderteken ik vrijwillig en zonder dwang:

 

sletje ..............................

 

 

...........................................................................

 

 

Datum ...............................